JAUME ESCAYOLA CIO, S.L. va néixer al 1986 anant a buscar viruta i serradures de fusta a les serradores i empreses que treballaven la fusta per a llit de granges, combustió de calderes i estufes.  Continuem donant el mateix servei.

El 1999 obté la llicencia per a l’obertura d’una Planta de Gestor Autoritzat d’acceptació i gestió de residus d’envasos, embalatges i palets  així com també de vehicles autoritzats amb el codi T-2308 per el transport de residus industrials i la gestió de compra  i de venda de palets de fusta i plàstic.

Per reutilitzar i reaprofitar al màxim el producte donem una millor solució als clients es crea l’Empresa que porta el nom actual, reafirmant  el treball de re-valorització dels palets residuals que generen les empreses, a part de tot tipus de combustibles vegetals.

Allarguem la vida útil del palet i la fusta i el client recupera una part del seu valor, sense pagar per la gestió i eliminació del producte. Fabriquem palets i embalatges de mides especials sempre a partir de palets residuals.

Complim la normativa NIMF-15, que suposa un augment considerat en tractaments. Per  poder millorar el servei  als nostres clients, comptem amb una càmera de tractament a la nostra planta estem donats d’alta com a operadors d’embalatges, i autoritzats al marcatge amb el logotip NIMF-15, amb això em agilitzat les nostres entregues de palets amb tractament.