Uncategorized

Per classificar els palets, comencem amb una atenta inspecció visual inicial, basada en l’observació de l’estat general dels palets i de l’estat de cadascuna de les peces de fusta.

Els palets s’han d’inspeccionar detalladament un en un, per tal d’observar l’estat global del palet, i el grau de deteriorament o dels desperfectes que pugui tenir cadascuna de les peces.

Un cop fet tot això, es  repararen o canvien els components necessaris, per poder tornar a introduir-los al mercat i allargar la seva vida útil o  si estan molt deteriorats procedim a fer-ne estella per biomassa.